Ergin Tarım bölgenin önemli bir damızlık sığır ve süt üretim tesisi olmayı amaçlayarak, ülke ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunmayı planlamaktadır.

50,000 m2 alan üzerine kurulmuş olan çiftlik arazisi, 2 sağmal ahırı, 1 genç hayvan ahırı, 1 besi ahırı, kapalı yem depoları, 100 adet buzağı kulübesi, 350 tonluk su deposu, 1 su kuyusu, 1 su arıtma ünitesi, 1 adet 50 kişilik evsel arıtma ünitesi, 3 adet gübre toplama çukuru, slaj çukurları, revir, 2 X 12 balık kılçığı sağımhane ve personel evleri olmak üzere toplam 11,500 m2’lik kapalı alana sahiptir.