Modern
İşletmede modern sağım ünitesi ile günlük sağım ve bireysel verim kayıtlarının tutulabildiği modern hayvancılığa imkan veren teknoloji kullanılmaktadır. Bu amaçla bilgisayarlı sürü yönetim sistemi kurulmuştur.

uretim1

uretim2

 

Somatik Hücre Sayısı
Süt üretim aşamalarında azami temizliğe dikkat edilerek Somatik Hücre Sayısı (Somatic Cell Count) bakımından Avrupa Birliği normlarında süt üretimi esas olmuştur.

Örnek
Gelişmiş ülkelerdeki modern hayvancılık tesislerinde kullanılan en son teknoloji ve sistemleri uygulayarak, bölgedeki yatırımcılara da örnek olmaktadır.